Många intressanta samtal med hälsostrateger på kommunerna. De har ett fantastiskt viktigt uppdrag och kan verkligen påverka folkhälsan på riktigt. Det är spännande att hälsostrategerna har lite olika fokus. Vissa, ett fåtal, har stora mandat. att påverka den egna personalen inom kommunen medan majoriteten även skall inkludera hela befolkningen. Jag lär mig väldigt mycket av våra samtal och är openminded  om de ser att Bungy Pump kan bidra till folkhälsan i kommunen.