CART
VAD GÖR VI MED DINA UPPGIFTER:

När du köper något från vår butik samlar vi in personlig information som du ger oss, såsom ditt namn, adress och e-postadress, som en del av köp- och säljprocessen.

När du besöker vår butik får vi också automatiskt tillgång till din dators internetprotokoll (IP)-adress för att ge oss information som hjälper oss att lära oss om din webbläsare och operativsystem.

E-postmarknadsföring (om tillämpligt): Med ditt samtycke kan vi skicka e-postmeddelanden om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar.

SAMTYCKE:

Hur får vi ditt samtycke?

När du ger oss personlig information för att genomföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort, lägga en beställning, arrangera för en leverans eller returnera en köp vara, antar vi att du samtycker till att vi samlar in den och använder den endast för det specifika syftet.

Om vi begär din personliga information för ett sekundärt syfte, som marknadsföring, kommer vi antingen att be dig direkt om ditt uttryckliga samtycke eller ge dig möjlighet att säga nej. Telefonnummer som delas av användaren genom webbplatsen, utställningar, popup-fönster, sociala medier för ändamålet att ta emot information, prata med designexperter och ta emot marknadsföringsmaterial antyder att användaren har gett sitt samtycke att bli kontaktad via telefon, SMS, Whatsapp. Om användaren vill bli kontaktad via någon specifik kanal, kommer vi att följa detta.

Hur drar jag tillbaka mitt samtycke?

Om du efter att du har anmält dig ångrar dig kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke för oss att kontakta dig, för den fortsatta insamlingen, användningen eller avslöjandet av din information, genom att kontakta oss på [0739640616] eller e-posta oss på: Fredrik.Strandberg@Kunskapsstrategi.se.

AVSLÖJANDE:

Vi kan avslöja din personliga information om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du bryter mot våra användarvillkor.

BETALNING:

Vi använder tredjepartsbetalningsgateway för att behandla betalningar. Vi lagrar inte dina kortuppgifter på deras servrar. Uppgifterna krypteras enligt Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) vid behandling av betalning. Dina köptransaktionsuppgifter används endast så länge som det är nödvändigt för att slutföra din köptransaktion. Efter det att detta är klart sparas inte din köptransaktionsinformation.

Vår betalningsgateway följer de standarder som ställts av PCI-DSS som hanteras av PCI Security Standards Council, vilket är ett gemensamt arbete av varumärken som Visa, MasterCard, American Express och Discover.

PCI-DSS-kraven hjälper till att säkerställa den säkra hanteringen av kreditkortsuppgifter av vår butik och dess tjänsteleverantörer.

TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART:

I allmänhet kommer de tredjepartsleverantörer som används av oss endast att samla in, använda och avslöja din information i den utsträckning som är nödvändig för att tillåta dem att utföra de tjänster de tillhandahåller till oss.

Vissa tredjepartsleverantörer, som betalningsgateway och andra betalningstransaktionsprocessorer, har emellertid sina egna integritetspolicyer i fråga om den information vi är skyldiga att tillhandahålla dem för dina köprelaterade transaktioner.

För dessa leverantörer rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicyer så att du förstår på vilket sätt din personliga information kommer att hanteras av dessa leverantörer.

Särskilt kom ihåg att vissa leverantörer kan vara belägna i eller ha anläggningar som är belägna i en annan jurisdiktion än antingen du eller oss. Så om du väljer att fortsätta med en transaktion som involverar tjänsterna från en tredjepartsleverantör kan din information bli föremål för lagarna i de jurisdiktioner där den tjänsteleverantören eller dess anläggningar är belägna.

När du lämnar vår butiks webbplats eller omdirigeras till en webbplats eller applikation från en tredje part styrs du inte längre av denna integritetspolicy eller vår webbplats användarvillkor.

LÄNKAR:

När du klickar på länkar på vår butik kan de ibland leda dig bort från vår webbplats. Vi ansvarar inte för integritetspraxis på andra webbplatser och uppmanar dig att läsa deras integritetspolicys.

SÄKERHET:

För att skydda din personliga information vidtar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att säkerställa att den inte används på ett olämpligt sätt, förloras, missbrukas, avslöjas, ändras eller förstörs.

COOKIES:

Vi använder cookies för att behålla din användarsession. Den används inte för att personligen identifiera dig på andra webbplatser.

SAMTYCKE ÅLDER:

Genom att använda den här webbplatsen försäkrar du att du är minst myndighetsåldern i din delstat eller provins där du bor, eller att du är myndig i din delstat eller provins där du bor och att du har gett oss ditt samtycke att tillåta någon av dina minderåriga försörjda att använda den här webbplatsen.

ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY:

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy, så vänligen granska den regelbundet. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på webbplatsen. Om vi gör väsentliga ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig här att den har uppdaterats, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om några, vi använder och/eller lämnar ut den.

Om vår butik förvärvas eller slås samman med ett annat företag kan din information överföras till de nya ägarna så att vi kan fortsätta att sälja produkter till dig.

FRÅGOR OCH KONTAKTINFORMATION:

Om du vill: få tillgång till, korrigera, ändra eller radera någon personlig information vi har om dig, registrera ett klagomål, eller helt enkelt vill ha mer information, kontakta vår integritetsansvarige på [0739640616] eller via e-post på [Fredrik.Strandberg@Kunskapsstrategi.se].