CART

ÖVERSIKT
Denna webbplats drivs av stavcoachen. Genom hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till attire. attire erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som finns tillgängliga från denna webbplats till dig som användare, under förutsättning att du accepterar alla villkor, villkor, policys och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, ingår du i vår "Service" och samtycker till att vara bunden av följande villkor och bestämmelser ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive de ytterligare villkor och bestämmelser och policys som hänvisas till här och/eller tillgängliga via hyperlänk. Dessa Användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare av innehåll.

Vänligen läs dessa Användarvillkor noggrant innan du får tillgång till eller använder vår webbplats. Genom att få tillgång till eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa Användarvillkor. Om du inte samtycker till alla villkor och bestämmelser i detta avtal får du inte få tillgång till webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa Användarvillkor betraktas som ett erbjudande, är godkännande uttryckligen begränsat till dessa Användarvillkor.

Eventuella nya funktioner eller verktyg som läggs till den nuvarande butiken ska också vara föremål för Användarvillkor. Du kan granska den mest aktuella versionen av Användarvillkor när som helst på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa Användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för förändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att ändringar har publicerats utgör godkännande av dessa ändringar.

Vår butik är värd på Typof Technologies Pvt Ltd. De tillhandahåller oss en online e-handelsplattform som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVDELNING 1 - VILLKOR FÖR ONLINEBUTIK

 • Genom att godkänna dessa Användarvillkor företräder du att du är minst myndig i din delstat eller provins där du bor, eller att du är myndig i din delstat eller provins där du bor och har gett oss ditt samtycke att låta någon av dina minderåriga beroende använda denna webbplats.
 • Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och inte heller får du i användningen av tjänsten bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
 • Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur.
 • Brott mot eller överträdelse av något av villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.


AVDELNING 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

 • Vi förbehåller oss rätten att vägra service till vem som helst av vilken anledning som helst när som helst.
 • Du förstår att ditt innehåll (med undantag av kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och innebära (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa sig till de tekniska kraven för att ansluta nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid under överföring över nätverk.
 • Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av Tjänsten, användning av Tjänsten eller åtkomst till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen via vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.
 • Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa Villkor.


AVDELNING 3 - NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET AV INFORMATION

 • Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte förlitas på eller användas som enda grund för beslut utan att konsultera primära, mer korrekta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Eventuell förlitelse på materialet på denna webbplats sker på egen risk.
 • Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka förändringar på vår webbplats.


AVDELNING 4 - ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN OCH PRISER

 • Priserna för våra produkter kan ändras utan förvarning.
 • Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan förvarning när som helst.
 • Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrytande av Tjänsten.


AVDELNING 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (vid tillämplighet)

 • Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och omfattas endast av vår returpolicy.
 • Vi har gjort allt för att visa färgerna och bilderna på våra produkter så noggrant som möjligt i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg blir korrekt.
 • Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan använda denna rätt på fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av några produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller prissättning för produkter kan ändras när som helst utan förvarning, enligt vår enskilda diskretion. Vi förbehåller oss rätten att avbryta någon produkt när som helst. Alla erbjudanden om någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.
 • Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller får kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i Tjänsten kommer att rättas till.


AVDELNING 6 - NOGGRANNHET I FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION

 • Vi förbehåller oss rätten att vägra någon order som du lägger hos oss. Vi kan, enligt vår enskilda diskretion, begränsa eller avbryta kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per order. Dessa begränsningar kan inkludera order som läggs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort, och/eller order som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi gör en ändring i eller avbryter en order kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs vid tidpunkten för beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda order som, enligt vår enskilda bedömning, verkar ha placerats av återförsäljare eller distributörer.
 • Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, komplett och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.
 • För mer detaljer, vänligen granska vår Returpolicy.


AVDELNING 7 - FRIVILLIGA VERKTYG

 • Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar, har kontroll över eller bidrar till.
 • Du erkänner och samtycker till att vi tillhandahåller åtkomst till sådana verktyg "i befintligt skick" och "tillgängligt" utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi ska inte ha något ansvar överhuvudtaget som uppstår från eller relaterar till din användning av valfria tredjepartsverktyg.
 • All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen är helt och hållet på din egen risk och beslutsfattande, och du bör säkerställa att du är bekant med och godkänner de villkor på vilka verktygen tillhandahålls av de relevanta tredjepartsleverantörerna.
 • Vi kan även i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa Användarvillkor.


AVDELNING 8 - TREDJEPARTSLÄNKAR

 • Viss innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår Tjänst kan inkludera material från tredje parter.
 • Tredjeparts länkar på denna webbplats kan leda dig till webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi ger inga garantier och kommer inte att ha något ansvar eller något ansvar för något tredjeparts material eller webbplatser, eller för några andra material, produkter eller tjänster från tredje part.
 • Vi är inte ansvariga för skada eller skador relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller några andra transaktioner som görs i samband med några tredjeparts webbplatser. Vänligen granska noggrant tredjepartens policys och praxis och se till att du förstår dem innan du genomför någon transaktion. Klagomål, anspråk, frågor eller frågor angående tredjepartsprodukter ska riktas till tredjeparten.


AVDELNING 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLÄMNINGAR

 • Om du, på vår begäran, skickar in vissa specifika inlämningar (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller andra material, vare sig det är online, via e-post, med post eller på annat sätt (gemensamt benämnt 'kommentarer'), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i vilket medium som helst alla kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och kommer inte att vara skyldiga (1) att upprätthålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala kompensation för några kommentarer; eller (3) att svara på några kommentarer.
 • Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi anser i vår enskilda bedömning är olagligt, kränkande, hotande, förtal, förtal, pornografiskt, obscen eller på annat sätt stötande eller som bryter mot någons immateriella rättigheter eller dessa Användarvillkor.
 • Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rätt, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla förtal eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscen material, eller innehålla någon datorvirus eller annat skadligt program som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje parter om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella kommentarer du gör och deras korrekthet. Vi tar inget ansvar och ansvarar inte för några kommentarer som du eller någon tredje part postar.


AVDELNING 10 - PERSONUPPGIFTER
Din insändning av personuppgifter genom butiken regleras av vår integritetspolicy.

AVDELNING 11 - FEL, OREGLERHETER OCH UTGALLRINGAR

 • Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transit tider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan förvarning (inklusive efter att du har skickat din order).
 • Vi åtar oss inget åtagande att uppdatera, ändra eller förtydliga information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom enligt lag. Inget specifikt uppdaterings- eller förnyelsedatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas som att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har modifierats eller uppdaterats.


SECTION 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR

 • Förutom andra förbud som fastställts i Användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i några olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller överträda våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, misshandla, förolämpa, skada, förtala, smäda, förödmjuka, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationalitet eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra personlig information om andra; (i) att skicka skräppost, phish, pharm, förevändning, spider, crawl eller skrapa; (j) för något obscen eller omoraliskt syfte; eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot någon av de förbjudna användningarna.


AVDELNING 13 -  FRISKRIVNING AV GARANTIER; BEGRÄNSNING AV ANSVAR

 • Vi garanterar inte, företräder eller intygar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.
 • Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas genom användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller pålitliga.
 • Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten under obestämda perioder eller avbryta tjänsten när som helst, utan förvarning till dig.
 • Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på din egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten tillhandahålls (förutom som uttryckligen angett av oss) "som de är" och "som tillgängliga" för din användning, utan några representationer, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor om säljbarhet, god kvalitet, lämplighet för ett särskilt syfte, hållbarhet, äganderätt och icke-intrång.
 • Under inga omständigheter ska Attire, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig, bestraffande, speciell eller följdskada av något slag, inklusive, utan begränsning förlorade vinster, förlorad intäkt, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller några liknande skador, oavsett om de grundar sig på kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller annat, som uppstår från din användning av någon av tjänsterna eller några produkter som förvärvats med hjälp av tjänsten, eller för någon annan anspråk relaterad på något sätt till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller försummelse i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppkommit som en följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som har postats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om de har informerats om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, kommer vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner att vara begränsat till den maximala omfattningen som tillåts enligt lag.


AVDELNING 14 - SKADESTÅNDSANSVAR
Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Attire och våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, skadeslösa från eventuella krav eller krav, inklusive skäliga advokatarvoden, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår ur ditt brott mot dessa Användarvillkor eller de dokument de hänvisar till, eller din överträdelse av någon lag eller rättighet hos en tredje part.

AVDELNING 15 - DELBARHET
Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska sådan bestämmelse ändå vara verkställbar till den yttersta omfattningen tillåten enligt tillämplig lag, och den ogiltiga delen ska anses vara avskuren från dessa Användarvillkor, en sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av några andra kvarstående bestämmelser.